Jobb i Mantena

Ledige stillinger

Jernbanen er fremtiden
 I en tid der fokuset på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at skinnegående kjøretøy får stadig flere teknologiske avanserte løsninger, krever det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena.
 Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold har skapt et unikt miljø - både i Norge og internasjonalt. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, betinger det et kontinuerlig fokus på rektruttering av nye, dyktige medarbeidere.

 Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg.

Mantena tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter - i et godt samarbeid med våre kunder.