Velkommen til MantenaMantena ble dannet i 2002 og er et heleid aksjeselskap direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Selskapet har høyt kvalifiserte medarbeidere fordelt på flere vedlikeholdsenheter i Norge og Sverige, hvor vi er etablert med selskapene Mantena AS og Mantena Sverige AB.

Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.

Se også nettsiden til Mantena Sverige AB

Last ned norsk utgave av brosjyre her
Pdf-utgave av norsk brosjyre her
Last ned engelsk utgave av brosjyre her

Her kan du se en film om Mantena

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015